ReadyPlanet.com
dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


วิธีการสั่งซื้อ

*** ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะการณ์ตลาด ซึ่ง ณ วันที่ท่านดูข้อมูลจากหน้าเว็บ

เราอาจจะยังไม่ได้ทำการแก้ไข ดังนั้น ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ แจ้งราคาใหม่ หากมีการสั่งซื้อ

โดยจะพยายามบริการท่านให้ได้มากที่สุด ***

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

1. e-mail  : Cho@chang-shop.com   

2. Line ID :  chochang1     

3. โทรศัพท์  02-225-4502 , 02-621-5095 , 02-621-6125 , 081-933-3884

 

    

 ** หากหาสินค้าที่ต้องการไม่พบ ต้องการรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
      กรุณาส่งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการมาทาง e-mail  หรือ ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
 

 

 

** กรณีต้องการใบเสนอราคากรุณาส่งรายละเอียดมาทาง e-mail  ดังนี้ 

 1. ชื่อ-ที่อยู่ บริษัท ที่ต้องการใบเสนอราคา 

 2. ชื่อ และ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ติดต่อ 

 3. สินค้าที่ต้องการ (กรณีมีรายละเอียดหรือรูปถ่ายสินค้า กรุณาแนบเพื่อความชัดเจน)